torsdag 12. januar 2012

Refleksjon rundt IKT og vurdering

Hei og hå! Nå er det tid for å reflektere over egen praksis. Rammeforholdene må være på plass, pctilgang for alle elever. Og de skal være i orden!! På min skole bruker jeg it`s learning som pedagogisk plattform. Der blir det lagt ut undervisningsplaner, oppgaver, prøver og tilbakemeldinger/vurderinger. Jeg bruker kalenderfunksjonen for å gi beskjed om hva som skjer i de forskjellige fagene i kommende uke og noen ganger med et lengre tidsperspektiv. Denne kalenderen har jeg begynt med nå i høst, og jeg føler at det er bra. Elevene går inn og ser.(de fleste) Skolearena er bra for å ivareta dokumentasjon på fravær, anmerkninger og det skaffer eleven og foresatte en grei oversikt.
Jeg har ikke vært noen pådriver for bruk av data i skolen, men når det er sagt har jeg vært med på det skoleeier krever av meg som ansatt. Og så er det er nedfeldt i kunnskapsløftet, som en av de grunnleggende ferdigheter, elevene skal bruke i fagene. Jeg mener at bruk av IKT skal fungere som et hjelpemiddel og legger ikke noe vekt på det i fagene mine. Vi bare bruker det. Elevene har sånn nogenlunde lik kompetanse på dette, eller så er de  ikke flaue over å få hjelp og de er flinke til å veilede hverandre. Det ser jeg på som et pluss. Jeg har ikke trengt å kunne så mye, for elevene kan! Klassene mine bruker IKT i alle fag og det har blitt helt naturlig. Når jeg har en gjennomgang eller bruker tavlen har alle pclokket nede. Jeg har stor tro på at vi må skille helt mellom deres jobbing på pc og når vi som lærere vil ha oppmerksomhet.
Når det kommer til tilbakemeldinger til elevene, tror jeg at jeg lettere kan differensiere denne når jeg skriver til hver enkelt. Disse meldingene blir ikke borte slik som papirer har lett for. Jeg og eleven kan hele tiden gå tilbake for å se hva som har blitt skrevet og se om det er en utvikling i riktig retning. Det som kan være negativt er at da hopper jeg over gjennomgang av prøven, noe som egentlig er en fin repitisjon.
Gjennom studiet har jeg i oppgave å lage meg en facebook- profil og starte opp en blogg. Det er nok trivelig med facebook, i forhold til å komme i kontakt med gamle venner og bli bedre kjent med andre generelt, men jeg syntes det tar mye tid å lese og oppdatere. Jeg vil heller bruke tid på mennesker jeg sitter rett ovenfor eller gjør noe sammen med. Blogg derimot har vært noe mer lystbetont. Her kan jeg mene noe om mangt og det er ofte godt å få luftet ut frustrasjon eller kommet med undringer. Det er helt klart at jeg tenker masse på hva jeg legger ut og at det er riktig det jeg skriver.
Jeg har skummet litt i norskboka.no til Leif Harbo og det virker som en veldig praktisk bok. Det er flere ting der som vekker interesse, blant.a. det som står om Google dokumenter. Her er det en oppskrift på samskrivning. Det vil jeg prøve ut. Det er en bok som kan være nyttig å ha, rett og slett!(her ble det litt reklame)
Elevene er på facebook, men det er svært få som blogger. Jeg har sådd en idè på avd. på min skole. Våre elever eleverer inn logg fra Prosjekt til fordypningsfaget hver uke. Det er logger med mange flotte bilder og informativ tekst(sammensatte tekster). Jeg kommer til å foreslå for elevene mine, at de legger ut dette i form av en blogg, så andre skoleelever(10.trinn), bedriftene, venner og foreldre kan ta del i det de gjør. For de er stolte av hva de gjør! Og det vil bygge opp under en gryende yrkesstolthet!(se forrige blogginlegg)
Jeg har revurdert min inngrodde skepsis til IKT i skolen, tenk på alle de papirene vi før slepte med oss rundt!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar